Gramatyka niemiecka

Czasowniki zwrotne.

Polskiemu zaimkowi zwrotnemu “się” odpowiada niemiecki zaimek “sich”. Jego forma zmienia się jednak w zależności od osoby podmiotu:


SingularPlural
1ich wasche michwir waschen uns
2du wäschst dichihr wascht euch
3er wäscht sichsie waschen sich


Z kolei polskiemu zaimkowi zwrotnemu „sobie” odpowiada również niemieckie sich. Jednak w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej forma będzie różna:
er wäscht sich – on myje się
ich wasche mich – ja myję się
er wäscht sich die Hände – on myje sobie ręce
ich wasche mir die Hände – ja myję sobie ręce

Zaimki zwrotne w bierniku (się) to w kolejnych osobach: mich, dich, sich, uns, euch, sich
Zaimki zwrotne w celowniku (sobie) to w kolejnych osobach: mir, dir, sich, uns, euch, sich

Spis treści

poprzednia strona następna strona