Gramatyka niemiecka

Konjunktiv Perfekt.

Wyraża czynność przeszłą w mowie zależnej.

Tworzenie:

Dla czasowników przechodnich (łaczących się z biernikiem, np. lubić kogo/co) oraz zwrotnych (z sich, np. sich treffen):

habe, habest, habe, haben, habet, haben + Partizip II.

Dla czasowników nieprzechodnich:

wyrażających ruch lub zmianę stanu, a także czasowników sein, werden, bleiben:

sei, seist, sei, seien, seiet, seien+ Partizip II.

Dla pozostałych czasowników nieprzechodnich:

habe, habest, habe, haben, habet, haben + Partizip II.

Spis treści

poprzednia strona następna strona