Gramatyka niemiecka

Szyk zdania pytającego i rozkazującego.

W zdaniu pytającym i rozkazującym orzeczenie wysuwa się na pierwsze miejsce. Podmiot stoi wtedy zwykle na drugiej pozycji, dalsze części zdania po podmiocie. W zdaniach rozkazujących w 2 osobie podmiot nie jest obowiązkowy. Jeżeli orzeczenie jest złożone, druga jego część wędruje na koniec zdania.

orzeczeniepodmiotinne części zdaniadruga część orzeczenia
Siehstdudas Auto ?
KommenSiegleich ?
Kommmal !

Jeśli pytanie zaczyna się wyrazem pytającym, np. wer, was, wann, stoi on na pierwszym miejscu:

Was ist das?

Wann kommen Sie?

Spis treści

poprzednia strona następna strona