Gramatyka niemiecka

Futur II.

Czas Futur II wyraża przekonanie, że czynność będzie zakończona w pewnym momencie w przyszłości.

Tworzenie:

werde, wirst, wird, werden, werdet, werden + Infinitiv Perfekt.

Na pocieszenie można dodać, że czasu tego używa się niezmiernie rzadko – w badaniu częstości form w języku potocznym wystąpił w 0,13% wypadków, a w prozie naukowej nie było go wcale.

Spis treści

poprzednia strona następna strona