Gramatyka niemiecka

Szyk przestawny zdania twierdzącego.

W zdaniu twierdzącym może na pierwsze miejsce wysunąć się np. dopełnienie lub okolicznik. Podmiot stoi wtedy na trzeciej pozycji, czasownik zajmuje drugie miejsce. Jeżeli orzeczenie jest złożone, druga jego część wędruje na koniec zdania. Jak widać, w zdaniu twierdzącym czasownik ma zawsze drugie miejsce.

Szyk przestawny podkreśla ten człon zdania, który jest na pierwszej pozycji.

podmiotorzeczenieinne części zdaniadruga część orzeczenia
Das Autoseheich.
In zwei Stundenkommen Monika und Johann
Langehabenwirgearbeitet.

Spis treści

poprzednia strona następna strona