Gramatyka niemiecka

Oznaczenia czasu.

Do liczenia godzin w języku niemieckim używa się liczebników głównych:

Wieviel Uhr ist es ? Która godzina.

Es ist ein Uhr. Pierwsza.

Es ist 5, 7 Uhr. Piąta, siódma.

Es ist halb nach sieben. Wpół do ósmej.

Es ist ein Viertel nach sieben. Kwadrans po siódmej.

Es ist drei Viertel neun. Kwadrans przed dziewiątą.

Um sieben. O siódmej.

Am Montag. W poniedziałek.

In zwei Stunden. Za dwie godziny.

Spis treści

poprzednia strona następna strona