Gramatyka niemiecka

Przymiotnik : stopień najwyższy.

Stopień najwyższy przymiotnika tworzymy przez dodanie -st. Po d, t, s, ß dodajemy -est-. Niekiedy jednosylabowe przymiotniki otrzymują przegłos: alt - älteste. Przymiotnik w stopniu najwyższym zazwyczaj poprzedzony jest rodzajnikiem określonym:

schnell - der schnellste

jung - der jüngste

dunkel - der dunkelste

teuer - der teurerste.

Spis treści

poprzednia strona następna strona