Gramatyka niemiecka

Plusquamperfekt.

Czas Plusquamperfekt opisuje czynność przeszłą, która odbyła się przed inną czynnością przeszłą.

Tworzenie:

Dla czasowników przechodnich (łaczących się z biernikiem, np. lubić kogo/co) oraz zwrotnych (z sich, np. sich treffen):

hatte, hattest, hatte, hatten, hattet, hatten + Partizip II.

Dla czasowników nieprzechodnich:

wyrażających ruch lub zmianę stanu, a także czasowników sein, werden, bleiben:

war, warst, war, waren, wart, waren + Partizip II.

Dla pozostałych czasowników nieprzechodnich:

hatte, hattest, hatte, hatten, hattet, hatten + Partizip II.

Spis treści

poprzednia strona następna strona