Gramatyka niemiecka

Konjunktiv. Funkcje.

Tryb Konjunktiv ma sześć czasów, tak samo jak Indikativ.

Stosuje się go:

- w mowie zależnej,

- dla wyrażenia warunku, przypuszczenia,

- dla wyrażenia życzenia, wezwania.

Spis treści

poprzednia strona następna strona