Gramatyka niemiecka

Spójniki.

Spójniki nie wprowadzające szyku zdania podrzędnego.

aberale
alleinjednak, wszakżem, tylko
allerdingswszelako
beziehungsweisewzględnie
das heißttzn.
dennbo, ponieważ
dochjednakże
entweder .. oderalbo ... albo
jedochjednak
oderalbo
sondernlecz
undi, a ,oraz
weder ... nochani ... ani

Spójniki wprowadzające szyk zdania podrzędnego.

alsgdy
als dassna to , żeby
als objak gdyby
außer dasspoza tym, że
bevorzanim
bisdopóki nie, aż
daponieważ
damitaby
dassże
fallsjeśli
indemw ten sposób, że
insofern also tyle o ile
je ... destoim ... tym
je ... umsoim ... tym
je nachdemzależnie od tego
obczy
obwohlchociaż
ohne dassbez, pomimo że nie
seitod czasu gdy
seitdemod czasu gdy
so dasstak że
sobaldskoro tylko
soferno ile
solangedopóki
sooftilekroć
sovielile by nie
währendpodczas gdy
weilponieważ
wenngdy, kiedy
wiejak
zumaltym bardziej, że

Spis treści

poprzednia strona następna strona