Gramatyka niemiecka

Konjunktiv Plusquamperfekt.

Zwykle używany w odniesieniu do warunków niemożliwych do spełnienia.

Tworzenie:

Dla czasowników przechodnich (łaczących się z biernikiem, np. lubić kogo/co) oraz zwrotnych (z sich, np. sich treffen):

hätte, hättest, hätte, hätten, hättet, hätten + Partizip II.

Dla czasowników nieprzechodnich:

wyrażających ruch lub zmianę stanu, a także czasowników sein, werden, bleiben:

wäre, wärest, wäre, wären, wäret, wären + Partizip II.

Dla pozostałych czasowników nieprzechodnich:

hätte, hättest, hätte, hätten, hättet, hätten + Partizip II.

Spis treści

poprzednia strona następna strona