Gramatyka niemiecka

Infinitiv Perfekt.

Stosuje się go dość rzadko, służy do tworzenia czasu Futur II.

Tworzenie:

Dla czasowników przechodnich (łaczących się z biernikiem, np. lubić kogo/co) oraz zwrotnych (z sich, np. sich treffen):

Partizip II + haben.

Dla czasowników nieprzechodnich:

wyrażających ruch lub zmianę stanu, a także czasowników sein, werden, bleiben:

Partizip II + sein.

Dla pozostałych czasowników nieprzechodnich:

Partizip II + haben.

Spis treści

poprzednia strona następna strona