Gramatyka niemiecka

Czasowniki nierozdzielnie złożone.

Nie rozdzielają się czasowniki zaczynające się na nieakcentowane i nierozdzielne przedrostki: na nieakcentowane przedrostki: be-, emp-, ent-, er-, ge- , ver-, zer-. Przykłady: er begehrt, erdichtet, verrostet. Czasowniki te nie przyjmują ge- w formie Partizip II.

Spis treści

poprzednia strona następna strona