Gramatyka niemiecka

Samogłoski krótkie.

Samogłoski niemieckie mogą być krótkie lub długie.

Krótko wymawia się samogłoski, jeżeli po nich stoi podwojona spółgłoska , tz lub ck : lassen, Nacken, Netz, Pappe.

Nie zaznacza się w ten sposób krótkości samogłoski:

- w szeregu jednosylabowych wyrazów: ab, an, bis, das, es, man, mit, ob, um, von mają samogłoski krótkie,

- jeśli po samogłosce stoi więcej niż jedna spółgłoska: Kunst, Hirt,

- jeśli po samogłosce stoją: ng, sch, ch: Pech, Woche.

Spis treści

poprzednia strona następna strona