Gramatyka niemiecka

Przymiotnik: odmiana słaba.

Odmiana słaba przymiotnika następuje po: rodzajniku określonym der, wyrazach dieser, jener, jeder, mancher, welcher, solcher, derselbe, derjenige, alle, beide. Jej końcówki to : -e w mianowniku liczby pojedynczej oraz w bierniku rodzaju żeńskiego i nijakiego, -en w pozostałych przypadkach.

MaskulinumFemininumNeutrumPlural
N-e-e-e-en
G-en-en-en-en
D-en-en-en-en
A-en-e-e-en

Spis treści

poprzednia strona następna strona