Gramatyka niemiecka

Czasowniki z przedrostkami typu durch-, um-.

Niektóre czasowniki zaczynające się przedrostkami: durch-, hinter-, über-, unter-, wider- rozdzielają się i przyjmują -ge-, -zu- między przedrostkiem a pozostałą częścią słowa, inne są nierozdzielne. Czasownik podlega rozdzieleniu, jeżeli przedrostek jest akcentowany.

Zazwyczaj w znaczeniu dosłownym, konkretnym czasowniki te rozdzielają się: er setzt über (przenosi na drugą stronę), er übersetzt (tłumaczy).

W wypadku przedrostka um mamy do czynienia z wyraźnym rozróżnieniem znaczeniowym: um rozdzielne, akcentowane odpowieda najczęściej polskiemu prze-, oznacza przeniesienie przedmiotu, nieakcentowane: polskiemu o- lub “dookoła”:

ich stelle den Tisch um – przestawiam stół

wir umstellten as Haus – otoczyliśmy dom.

Spis treści

poprzednia strona następna strona