Gramatyka niemiecka

Strona bierna: Zustandspassiv.

Forma strony bierenej Zustandspassiv wyraża rezultat czynności, odpowiada najczęściej polskiemu jestem, byłem itp. + czasownik dokonany:

die Tür ist geöffnet – drzwi są otwarte.

Tworzymy ją przy użyciu czasownika sein + Partizip II.

Spis treści

poprzednia strona następna strona