Strona główna Gramatyka Słownictwo Inne języki Kontakt

SŁOWNICTWO HISZPAŃSKIE

Słownictwo.

Najczęściej używane słowa w języku hiszpańskim.
Warto poznać najczęstsze słowa. Bez znajomości najbardziej popularnych słów, mówienie , rozumienie , pisanie w danym języku jest niemożliwe. Dlatego będą tutaj przedstawione najczęstsze wyrazy.

Najczęstsze czasowniki.
tener, haber, decir, hacer, poder, saber, querer, ir, ver, dar, pasar, llegar, hablar
Najczęstsze słowa hiszpańskie.
el, la, los, las, lo, un, una; de , en , a, por, con, para, sin, sobre, entre, hasta, desde, del, al
que, y, como , o , pero, cuando ; se, lo, le, me ; su (sus), mi, este / esta / esto ; todo ; no
más, si, ya, también, muy, dos; año
ser (formy es, ser, son, fue, era), haber (ha, había), estar (está)

Spis zagadnień gramatycznych