GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Rodzaj

Rzeczowniki hiszpańskie mogą być rodzaju męskiego (rodzajniki: el, un) oraz żeńskiego (rodzajniki: la, una).

Rzeczowniki zakończone na -o i -r są najczęściej rodzaju męskiego, np. hueso, cabello, color. Rzeczowniki na -a (nie oznaczające mężczyzn) są na ogół rodzaju żeńskiego (np. casa, hija). Podobnie rzeczowniki zakończone na -d, -z, -ión, -is (verdad, intecesión).

W przypadku zakończeń innych niż wymienione, rodzaj rzeczownika jest trudno przewidzieć, choć nieco częściej spotyka się rodzaj męski. Rodzaj rzeczownika jest na ogół podany w słowniku.

Spis treści

poprzednia strona następna strona