GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Presente de subjuntivo

Tworzenie:

Koniugacja I (hablar):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1hablehablemos
2hableshabléis
3hablehablen

Koniugacja II (vender):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1vendavendamos
2vendasvendáis
3vendavendan

Koniugacja III (vivir):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1vivavivamos
2vivasviváis
3vivavivan

Powyższa odmiana odnosi się do czasowników regularnych.

Presente de subjuntivo - czasowniki nieregularne

Jeśli dany czasownik ma nieregularną 1 osobę presente de indicativo, podobne zmiany zachodzą także w presente de subjuntivo. Kilka czasowników tworzy tryb subjuntivo całkowicie nieregularnie. Są to: ser (sea), haber (haya), ir (vaya), saber (sepa) , dar (dé), estar (esté).
Z kolei nieregularną 1 osobę presente de indicativo i formę presente de subjuntivo mają : tener (tenga) , venir (venga), hacer (haga), decir (diga) , salir (salga), valer (valga), poner (ponga), caer (caiga), traer (traiga), oír (oiga), asir (asga), caber (quepa).

Presente de subjuntivo czasownika ser:

liczba pojedynczaliczba mnoga
1seaseamos
2seasseáis
3seasean

Presente de subjuntivo czasownika tener:

liczba pojedynczaliczba mnoga
1tengatengamos
2tengastengáis
3tengatengan

Presente de subjuntivo - czasowniki z wymianą samogłoski

Bardzo wiele czasowników ma wymianę samogłoski, np. poder (móc). Dotyczy ona wtedy również formy presente de subjuntivo. Wymiany te są omówione w punkcie (Czasowniki częściowo nieregularne). Reguła: wymiana zachodzi w tych samych osobach, co w presente de indicativo.
Są jednak wyjątki :
Czasowniki zmieniające c na zc w formach 1. osoby presente de indicativo zmieniają c na zc we wszystkich formach presente de subjuntivo (nacer, cocer, parecer, conocer). Podobnie czasowniki na -uir zmieniają u na uy we wszystkich osobach.
Z kolei czasowniki typu dormir i sentir mają zmianę samogłoski w 1 i 2 osobie liczby mnogiej presente de subjuntivo, choć nie mają jej w 1 i 2 osobie liczby mnogiej presente de indicativo. Należą tu między innymi:
dormir , morir (zmiana o na u tylko w 1 i 2 osobie liczby mnogiej presente de subjuntivo, o na ue w pozostałych osobach subjuntivo)
sentir, mentir, digerir, advertir (zmiana e na i tylko w 1 i 2 osobie liczby mnogiej presente de subjuntivo, e na ie w pozostałych osobach subjuntivo)

Presente de subjuntivo czasownika poder (zmiana w tych samych osobach, co indicativo):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1puedapodamos
2puedaspodáis
3puedapuedan

Presente de subjuntivo czasownika parecer (z wymianą c:zc)

liczba pojedynczaliczba mnoga
1parezcaparezcamos
2parezcasparezcáis
3parezcaparezcan

Presente de subjuntivo czasownika dormir (wymiana o:ue:u):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1duermadurmamos
2duermasdurmáis
3duermaduerman

Spis treści

poprzednia strona następna strona