GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze mają nieco inne formy, kiedy stoją przed rzeczownikiem, a inne - gdy stoją po rzeczowniku lub są całkowicie samodzielne. Jeśli przed rzeczownikiem stoi taki wyraz dzierżawczy, rodzajnik opuszczamy.

Formy przed rzeczownikiem:

osobapo polskuliczba pojedyncza
rodzaj męski
liczba pojedyncza
rodzaj żeński
liczba mnoga
rodzaj męski
liczba mnoga
rodzaj żeński
liczba pojed.
1mójmimimismis
2twójtututustus
3jego, jej, swój, pana, pani, pańskisususussus
liczba mnoga
1nasznuestronuestranuestrosnuestras
2waszvuestrovuestravuestrosvuestras
3ich, panów, państwa, pańsususussus

Formy używane w pozostałych sytuacjach:

osobapo polskuliczba pojedyncza
rodzaj męski
liczba pojedyncza
rodzaj żeński
liczba mnoga
rodzaj męski
liczba mnoga
rodzaj żeński
liczba pojed.
1mójmíomíamíosmías
2twójtuyotuyatuyostuyas
3jego, jej, swój, pana, panisuyosuyasuyossuyas
liczba mnoga
1nasznuestronuestranuestrosnuestras
2waszvuestrovuestravuestrosvuestras
3ich, panów, państwasuyosuyasuyossuyas

Formy te, jeśli pełnią funkcję w zdaniu całkowicie samodzielną (nie są związane z liczebnikiem), poprzedza na ogół rodzajnik:

mi padre y el tuyo - mój ojciec i twój.

Spis treści

poprzednia strona następna strona