GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Akcent

Zasady akcentowania wyrazów hiszpańskich:

Jeśli wyraz kończy się na samogłoskę lub spółgłoski s, n, akcentowany jest na drugiej sylabie od końca: perro, cerveza, yucatecos, secreto.

Jeśli wyraz kończy się na inną spółgłoskę niż s lub n, jest akcentowany na sylabie ostatniej: pastel, dolor, pared.

Od tych reguł jest dużo wyjątków: sporo wyrazów akcentuje się na trzeciej sylabie od końca albo inaczej niż mówią powyższe reguły. Ortografia hiszpańska jest jednak bardzo konsekwentna i w wypadku, gdy mamy do czynienia z takim wyjątkiem, stawiany jest zawsze akcent graficzny (kreseczka) nad literą: tak np.:

haré, salón, gustará akcentujemy na ostatniej sylabie;

lámpara, réplica akcentujemy na sylabie trzeciej od końca.

Spis treści

poprzednia strona następna strona