GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Imperativo

Tryb ten wyraża rozkaz: habla - mów, hablad - mówcie.

Tryb ten ma specjalne formy w 2 osobie obu liczb: ma wtedy końcówki odpowiednio -a i -ad w koniugacji I, -e i -ed w koniugacji II oraz -e i -id w koniugacji III. W pozostałych osobach zastępuje go presente de subjuntivo.

Należy zauważyć, że bardzo częste są formy imperativu (zastępowanego przez presente de subjuntivo w osobie trzeciej): hable (usted) - niech pan mówi.

W formie przeczącej zastępuje go presente de subjuntivo we wszystkich osobach: habla - mów, ale no hables - nie mów.

Tworzenie:

Koniugacja I (hablar):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1---hablemos
2hablahablad
3hablehablen

Koniugacja II (vender):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1---vendamos
2vendevended
3vendavendan

Koniugacja III (vivir):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1---vivamos
2vivevivid
3vivavivan

Powyższa odmiana odnosi się do czasowników regularnych.

Czasowniki nieregularne

W osobach innych niż druga zastępuje go presente de subjuntivo. Formę 2 osoby nieregularnie tworzą czasowniki: ser (sé, liczba mnoga sed), tener (ten, tened), salir (sal, salid), venir (ven, venid), poner (pon, poned), hacer (haz, haced), decir (di, decid). Jak widać, nieregularna jest tylko liczba pojedyncza.

Spis treści

poprzednia strona następna strona