GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Zaimki względne

quektóry, która, którzy, które
el que, la que, los que, las quektóry, która, którzy, które
el cual, la cual, los cuales, las cualesktóry, która, którzy, które
quien, quienesktóry, która, którzy, które (tylko o osobach)
cuyo, cuya, cuyos, cuyasczyj, czyja, czyje, którego, której

Spis treści

poprzednia strona następna strona