GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Liczba mnoga przymiotników

Liczbę mnogą tworzy się jak u rzeczowników. Przymiotniki zakończone na samogłoskę tworzą liczbę mnogą przez dodanie -s: bueno - buenos, buena - buenas, posible - posibles. Natomiast przymiotniki zakończone na spółgłoski tworzą liczbę mnogą przez dodanie -es: español - españoles, gris - grises.

Spis treści

poprzednia strona następna strona