GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Zaimek osobowy

osobapo polskupodmiotforma akcentowana dopełnienie w biernikudopełnienie w celowniku
(po przyimkach)przed czasownikiemprzed czasownikiem
liczba pojed.
1jayomeme
2tytitete
3onéléllo, lele
onaellaellalale
panustedustedle, lole
paniustedustedlale
liczba mnoga
1mynosotros
nosotras
nosotros
nosotras
nosnos
2wyvosotros
vosotras
vosotros
vosotras
osos
3onielloselloslos, lesles
oneellasellaslasles
panowieustedesustedeslos, lesles
panieustedesustedeslaslas

Forma podmiotu odpowiada polskiemu mianownikowi (kto? co?).

Forma dopełnienia w celowniku odpowiada na pytanie komu? czemu? (mi, ci, nam, wam itp.). Forma dopełnienia w bierniku odpowiada na pytanie kogo? co? (mnie, ciebie, nas, was itp.).

Formy krótkie me, te, le, lo, las, nos, os, los, les, las stoją zazwyczaj tuż przed czasownikiem. Jedynie w połączeniu z bezokolicznikiem, gerundio oraz twierdzącą formą trybu rozkazującego formy te stoją po czasowniku i są pisane razem.

Te veo. - Widzę cię.

Quiero verte - Chcę cię widzieć.

Lo hago para ti. - Robię to dla ciebie.

Spis treści

poprzednia strona następna strona