GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Odpowiedniki polskich przypadków

Odpowiednikami wielu polskich przypadków są konstrukcje z przyimkami.

Odpowiednikiem polskiego dopełniacza (pytanie: kogo? czego?) jest konstrukcja z przyimkiem de: la casa de la madre - dom matki.

Odpowiednikiem polskiego celownika (pytanie: komu? czemu?) jest konstrukcja z przyimkiem a: Daję to matce - Lo doy a la madre.

Odpowiednikiem polskiego biernika (pytanie: kogo? co?) jest konstrukcja z przyimkiem a w wypadku rzeczowników oznaczających osoby: Widzę dziewczynę - Veo a la muchacha. W wypadku rzeczowników nieosobowych używamy formy bez przyimka: Widzę okno - Veo la ventana.

Spis treści

poprzednia strona następna strona