GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Zaimki wskazujące

Zaimki oznaczające osoby i rzeczy, jeśli występują przed rzeczownikiem:

polski odpowiednikliczba pojedyncza
rodzaj męski
liczba pojedyncza
rodzaj żeński
liczba mnoga
rodzaj męski
liczba mnoga
rodzaj żeński
ten (przy mnie)esteestaestosestas
ten (przy tobie)eseesaesosesas
tamtenaquelaquellaaquellosaquellas

Jeśli zaimki te stoją samodzielnie, stawiany jest akcent graficzny:

polski odpowiednikliczba pojedyncza
rodzaj męski
liczba pojedyncza
rodzaj żeński
rodzaj nijakiliczba mnoga
rodzaj męski
liczba mnoga
rodzaj żeński
ten (przy mnie)ésteéstaestoéstoséstas
ten (przy tobie)éseésaesoésosésas
tamtenaquélaquéllaaquélloaquéllosaquéllas

Formy rodzaju nijakiego esto, eso, aquello znaczą odpowiednio "to" i "tamto":

To jest tutaj - Esto está aquí.

Spis treści

poprzednia strona następna strona