GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Użycie trybu subjuntivo

Tryb ten w zdaniach głównych zastępuje tryb rozkazujący w 1 i 3 osobie oraz w przeczeniach.

W zdaniach podrzędnych tryb ten występuje:

  • jeśli czasownik zdania nadrzędnego wyraża rozkaz, prośbę, życzenie, wolę, wątpliwość, obawę (np. ordenar, mandar, querer, dudar, temer): quiero que sea en Polonia - chcę, żeby był w Polsce;
  • po zaimkach cualquiera, quienquiera;
  • po wielu spójnikach (np. a fin de que, sin que, hasta que, aunque);
  • w zdaniach warunkowych: jeśli byłbyś tutaj, byłby zadowolony - si fueres aquí, estaría contento.

Spis treści

poprzednia strona następna strona