GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Czasowniki częściowo nieregularne

Charakteryzuje je wymiana samogłoski lub spółgłoski w niektórych formach odmiany.

Poszczególne grupy czasowników częściowo nieregularnych charakteryzuje:

Wymiana o: ue

Czasowniki te zmieniają o na ue w następujących formach:

 • w 1, 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz 3 osobie liczby mnogiej czasów presente oraz presente de subjuntivo;
 • w 2 osobie liczby pojedynczej imperativo (trybu rozkazującego).

Pozostałe formy tworzą regularnie.

Należą tutaj między innymi: acordar, consolar, amoblar, clocar, almorzar, follar, hollar, soltar, sonar, soñar, tonar, doler, volver, torcer, moler, soler, llover.

Formy z wymianą:

presente de indicativo

liczba pojedynczaliczba mnoga
1suenosonamos
2suenassonáis
3suenasuenan

presente de subjuntivo

liczba pojedynczaliczba mnoga
1suenesonemos
2suenessonéis
3suenesuenen

imperativo

liczba pojedynczaliczba mnoga
2suenasonad

Wymiana o: ue: u

Do grupy tej zaliczamy jedynie dormir i morir.

Czasowniki te zmieniają o na ue w następujących formach:

 • w 1, 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz 3 osobie liczby mnogiej czasów presente oraz presente de subjuntivo;
 • w 2 osobie liczby pojedynczej imperativo (trybu rozkazującego).

Pozostałe formy tworzą regularnie.

Ponadto wymieniają o na u w formach:

 • 3 osoby obu liczb czasu pretérito simple (durmió, durmieron);
 • 1 i 2 osobie liczby mnogiej presente de subjuntivo (durmamos, durmáis);
 • we wszystkich osobach czasów: pretérito imprefecto de subjuntivo, futuro simple de subjuntivo;
 • w gerundio.

Wymiana e: ie

Czasowniki te zmieniają e na ie w następujących formach:

 • w 1, 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz 3 osobie liczby mnogiej czasów presente oraz presente de subjuntivo;
 • w 2 osobie liczby pojedynczej imperativo (trybu rozkazującego).

Pozostałe formy tworzą regularnie.

Należą tutaj między innymi: acertar, alentar, atravesar, calentar, confesar, comenzar, despertar, empezar, pensar, quebrar, regar, segar, defender, encender, perder, verter, discernir.

Formy z wymianą:

presente de indicativo

liczba pojedynczaliczba mnoga
1piensopensamos
2piensaspensáis
3piensapiensan

presente de subjuntivo

liczba pojedynczaliczba mnoga
1piensepensemos
2piensespenséis
3piensepiensen

imperativo

liczba pojedynczaliczba mnoga
2piensapensad

Wymiana e: i

Czasowniki te zmieniają e na i w następujących formach:

 • w 1, 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz 3 osobie liczby mnogiej czasów presente oraz presente de subjuntivo;
 • w 2 osobie liczby pojedynczej imperativo (trybu rozkazującego);
 • w 3 osobie obu liczb czasu pretérito simple (pidió, pidieron);
 • we wszystkich czasach prostych trybu subjuntivo;
 • w gerundio.

Należą tu między innymi: pedir, elegir, medir, gemir, rendir, vestir.

Przykładowo odmiana w czasie presente:

liczba pojedynczaliczba mnoga
1pidopedimos
2pidespedís
3pidepiden

Wymiana e: ie: i

Czasowniki te zmieniają e na ie w następujących formach:

 • w 1, 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz 3 osobie liczby mnogiej czasów presente oraz presente de subjuntivo;
 • w 2 osobie liczby pojedynczej imperativo (trybu rozkazującego).

Pozostałe formy tworzą regularnie.

Ponadto wymieniają e na i w formach:

 • 3 osoby obu liczb czasu pretérito simple (sintió, sintieron);
 • 1 i 2 osobie liczby mnogiej presente de subjuntivo (sintamos, sintáis);
 • we wszystkich osobach czasów: pretérito imprefecto de subjuntivo, futuro simple de subjuntivo;
 • w gerundio.

Należą tu między innymi: sentir, mentir, digerir, advertir.

Wymiana c: zc

Czasowniki te zmieniają c na zc w formach:

 • 1. osoby presente de indicativo;
 • we wszystkich formach presente de subjuntivo.

Należą tu między innymi: nacer, cocer, parecer, conocer.

Wymiana u: uy

Czasowniki te zmieniają u na uy w następujących formach:

 • w 1, 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz 3 osobie liczby mnogiej czasów presente oraz presente de subjuntivo;
 • w 2 osobie liczby pojedynczej imperativo (trybu rozkazującego).

Pozostałe formy tworzą regularnie.

Należą tu m.in.: atribuir, destruir, huir, diluir.

Przykładowo odmiana w czasie presente:

liczba pojedynczaliczba mnoga
1destruyodestruimos
2destruyesdestruís
3destruyedestruyen

Spis treści

poprzednia strona następna strona