GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Condicional perfecto

Wyraża możliwość dokonania jakiejś czynności w przeszłości. Formy trybu condicional odpowiadają zazwyczaj w języku polskim trybowi przypuszczającemu.

Tworzenie: forma condicional presente czasownika haber + forma participio pasivo.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1habría habladohabríamos hablado
2habrías habladohabríais hablado
3habría habladohabrían hablado

Spis treści

poprzednia strona następna strona