GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Koniugacje

Wyróżniamy trzy koniugacje czasowników hiszpańskich:

  • Koniugacja I ma w bezokoliczniku zakończenie -ar: hablar, comprar.
  • Koniugacja II ma w bezokoliczniku zakończenie -er: vender, beber.
  • Koniugacja III ma w bezokoliczniku zakończenie -ir: partir, vivir.

Bardzo liczne są czasowniki nieregularne.

Spis treści

poprzednia strona następna strona