GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Strona bierna

Stronę bierną w języku hiszpańskim tworzymy za pomocą czasowników ser lub estar + participio pasivo:

es cerrado - jest zamykany

está cerrado - jest zamknięty.

Strona bierna z estar najczęściej odpowiada polksim formom dokonanym, a z ser - niedokonanym.

Spis treści

poprzednia strona następna strona