GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Pretérito perfecto simple (pretérito indefinido, pasado simple)

Wyraża on czynności przeszłe dokonane już zakończone w czasie, który już minął. Na ogół odpowiada polskiemu czasowi przeszłemu dokonanemu.

Koniugacja I (hablar):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1habléhablamos
2hablastehablasteis
3hablóhablaron

Koniugacja II (vender):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1vendívendimos
2vendistevendisteis
3vendióvendieron

Koniugacja III (vivir):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1vivívivimos
2vivistevivisteis
3vivióvivieron

Osobliwości ortograficzne w koniugacji I: w 1 osobie liczby pojedynczej (tylko) następuje zmiana pisowni u czasowników na -car, -gar, -guar, -zar: zakończenia te zmieniają się na -qué, -gué, -güé, -cé: marcar - marqué, marcaste, marcó, entregar - entregué, entregaste, entregó, empezar - empecé, empezaste, empezó.

W koniugacji II i III z kolei, jeśli w 1 osobie końcowe -í stoi po samogłosce (dlatego, że końcówka infinitivo -er albo -ir też stoi po samogłosce): - w formach w 3 osobie liczby pojedynczej zmieniamy je w -yó, a w 3 osobie liczby mnogiej końcówką jest -yeron, - w pozostałych osobach zachowujemy akcent nad í. Wyjątkiem są czasowniki na -uir, jak atribuir czy destruir, które ten akcent tracą.

Przykład tej sytuacji: caer.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1caícaímos
2caístecaísteis
3cayócayeron

Czasowniki na -uir:

liczba pojedynczaliczba mnoga
1destruídestruimos
2destruistedestruisteis
3destruyódestruyeron

Form nieregularnych jest dużo.

Pretérito perfecto simple (pretérito indefinido) - czasowniki nieregularne.

Czasowniki ser i ir mają identyczne formy:

liczba pojedynczaliczba mnoga
1fuifuimos
2fuistefuisteis
3fuefueron

Pewna liczba czasowników nieregularnych ma w 1 osobie liczby pojedynczej końcówkę -e, jak forma tego czasu od estar. Odmiana wygląda wtedy tak: -e, -iste, -o, -imos, -isteis, -ieron.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1estuveestuvimos
2estuvisteestuvisteis
3estuvoestuvieron

Podobnie odmienia się w pretérito indefinido: haber - hube, tener - tuve, poder - pude, poner - puse, saber - supe, venir - vine, querer - quise, andar - anduve, caber - cupe. Osobliwość ortograficzną ma hacer w 3 osobie (hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron)

Podobne są czasowniki mające w 1 osobie liczby pojedynczej -je. Odmiana wygląda wtedy podobnie: -e, -iste, -o, -imos, -isteis, -eron. Należą tu decir (dije), traer (traje) i czasowniki na -ducir, jak producir (produje) i conducir (conduje).

liczba pojedynczaliczba mnoga
1dijedijimos
2dijistedijisteis
3dijodijeron

Specyficzne formy mają dar i ver.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1didimos
2distedisteis
3diodieron
liczba pojedynczaliczba mnoga
1vivimos
2vistevisteis
3viovieron

Czas pretérito indefinido – czasowniki z wymianą samogłosek o:u oraz e:i

Czasowniki typu dormir, sentir i pedir zmieniają samogłoskę w 3 osobie liczby pojedynczej i mnogiej. Grupy tych czasowników omówione są tutaj: Czasowniki częściowo nieregularne. Należą tu między innymi:
dormir , morir (zmiana o na u )
sentir, mentir, digerir, advertir (zmiana e na i)
pedir, elegir, medir, gemir, rendir, vestir (tak samo).

liczba pojedynczaliczba mnoga
1dormídormimos
2dormistedormisteis
3durmiódurmieron
liczba pojedynczaliczba mnoga
1pedipedimos
2pedistepedisteis
3pidiópidieron

Postaw czasowniki w 3 osobie czasu pretérito indefinido (pretérito perfecto simple)

cantar - cantó
hablar -
comer -
vivir -
ser -
estar -
ir -
hacer -
venir -
tener -
dar -
decir -
permitir -
mandar -
tomar -
volver -
dormir -
morir -
conducir -
comenzar -
pensar -
pedir -
sentir -
mentir -
caer -
ver -
poder -
poner -
saber -
querer -
beber -
empezar -
llamar -

Spis treści

poprzednia strona następna strona