GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Podstawowe przyimki

ado, w, odpowiada polskiemu celownikowi i biernikowi
a excepción dez wyjątkiem
a pesar depomimo
al cabo depod koniec
al lado deobok
al respecto dew stosunku do
alrededor dedookoła
anteprzed
antes deprzed
bajopod
cerca deobok, blisko
conz (kimś lub czymś), odpowiada niekiedy polskiemu narzędnikowi
con respecto aodnośnie do
conforme azgodnie z
contraprzeciw, o (coś), za (coś)
deod, z (kogoś, czegoś), odpowiada polskiemu dopełniaczowi
debajo depod
delante deprzed
dentro dewewnątrz
desdeod
después depo
detrás deza
durantepodczas
enw, na
en cuanto aodnośnie do
en lugar dezamiast
en vez dezamiast
en virtud dena mocy
encima denad
enfrente denaprzeciwko
entrewśród, między
exceptoz wyjątkiem
frente denaprzeciwko
fuera depoza
haciaw kierunku, około
hastado
inclusowłącznie z
junto aobok
paradla, aby
para conw stosunku do
porprzez, z powodu, aby, za (kogoś)
respecto aodnośnie do
segúnwedług
sinbez
sobrena
trasza
tras deza

Spis treści

poprzednia strona następna strona