GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Forma rodzaju żeńskiego

Jeśli przymiotnik kończy się na -o, formę rodzaju żeńskiego tworzymy za pomocą zamiany końcówki -o na -a: bueno - buena, malo - mala, negro - negra.

Przymiotniki z innym zakończeniem niż -o najczęściej nie zmieniają się w rodzaju żeńskim: fiel - fiel, gris - gris.

Wyjątek: końcówkę -a przyjmują przymiotniki zakończone na spółgłoski oznaczające narodowość, a także przymiotniki zakończone na -án, -ón, -ín: inglés - inglesa, español - española, comilón - comilona. W wypadku słów na -és, -án, -ón, -ín w formie żeńskiej wyraz traci akcent graficzny. Również przymiotniki na -dor zwykle dodają -a (encantador - encantadora).

Rodzaj żeński przymiotnika - ćwiczenia.

Postaw przymiotnik w rodzaju żeńskim.

bueno buena
seco
gris
joven
feliz
hermoso
francés
inglés
polaco
americano
argentino
mejor
mayor
grande
verde
rojo
trabajador
normal

Spis treści

poprzednia strona następna strona