GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Czas ten oznacza czynność uprzednią w stosunku do czynności przeszłej zdania głównego, gdy czasownik zdania głównego wymaga po sobie trybu subjuntivo

Tworzenie: forma pretérito imperfecto de subjuntivo czasownika haber + forma participio pasivo. Czas ten ma, podobnie jak pretérito imperfecto de subjuntivo, dwie formy.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1hubiera habladohubiéramos hablado
2hubieras habladohubierais hablado
3hubiera habladohubieran hablado

liczba pojedynczaliczba mnoga
1hubiese habladohubiésemos hablado
2hubieses habladohubieseis hablado
3hubiese habladohubiesen hablado

Spis treści

poprzednia strona następna strona