GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Podstawowe spójniki

aunquechociaż
conquewięc
cuandokiedy, gdy
después quepo tym, jak
ei (wariant spójnika y przed i, hi)
luegowięc, potem
masale
más bienraczej
niani
no sólo... sino también...nie tylko... lecz także...
oalbo
peroale
porqueponieważ
puesponieważ, więc
queże, żeby
sijeżeli
sinolecz, ale, oprócz
ualbo (wariant o przed o, ho)
yi

Spis treści

poprzednia strona następna strona