GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Presente

Jest to czas teraźniejszy. Tworzenie:

Koniugacja I (hablar):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1hablohablamos
2hablashabláis
3hablahablan

Koniugacja II (vender):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1vendovendemos
2vendesvendéis
3vendevenden

Koniugacja III (vivir):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1vivovivimos
2vivesvivís
3viveviven

Powyższa odmiana odnosi się do czasowników regularnych. Najważniejsze czasowniki nieregularne w presente del indicativo.

Ser (być):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1soysomos
2eressois
3esson

Haber :

liczba pojedynczaliczba mnoga
1hehemos
2hashabéis
3hahan

Estar (być):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1estoyestamos
2estásestáis
3estáestán

Ir (iść):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1voyvamos
2vasvais
3vavan

Dalsze czasowniki mają nieregularną 1 osobę. Najczęściej dodają w niej g. Mogą mieć dodatkowo wymianę samogłoski e na ie, o na ue, e na i (Czasowniki częściowo nieregularne).

Dar (dać): doy, das, da, damos, dais, dan

Saber (wiedzieć): sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

Tener (mieć): tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen (dodatkowo wymiana e : ie)

Venir (przyjść): vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen (dodatkowo wymiana e : ie)

Hacer (robić): hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen

Decir (powiedzieć): digo, dices, dice, decimos, decís, dicen (wymiana e:i)

Również: salir (salgo), valer (valgo), poner (pongo), caer (caigo), traer (traigo), oír (oigo), asir (asgo), a także caber (quepo).

Bardzo wiele czasowników ma wymianę samogłoski, np. poder (móc). Wymiany te są omówione w punkcie (Czasowniki częściowo nieregularne).

Czas presente de indicativo - ćwiczenia.

Poniżej będziemy ćwiczyć formy 1 i 3 osoby czasu presente. Proszę zauważyć, że pozostałe formy są bardzo regularne: 2 osoba (tú) jest zawsze tworzona przez dodanie -s do 3 osoby liczby pojedynczej (wyjątek : eres od ser) 3 osoba liczby mnogiej (ellos, ellas, ustedes) jest zawsze tworzona przez dodanie -n do 3 osoby liczby pojedynczej (wyjątek : son od ser).

Postaw czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego.

cantar - él canta
hablar - él
comer - él
vivir - él
ser - él
estar - él
ir - él
hacer - él
venir - él
tener - él
dar - él
decir - él
permitir - él
mandar - él
tomar - él

Postaw czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. Są to czasowniki z wymianą samogłoski.

volver - él
doler - él
llover - él
dormir - él
comenzar - él
pensar - él
pedir - él
sentir - él
mentir - él

Postaw w 1 osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego.

cantar - yo canto
hablar - yo
comer - yo
vivir - yo
ser - yo
estar - yo
ir - yo
hacer - yo
venir - yo
tener - yo
dar - yo
decir - yo
permitir - yo
mandar - yo
tomar - yo
volver - yo
dormir - yo
comenzar - yo
pensar - yo
pedir - yo
sentir - yo
mentir - yo

Postaw czasowniki w 1 osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego.

cantar - nosotros cantamos
hablar - nosotros
comer - nosotros
vivir - nosotros
ser - nosotros
estar - nosotros
ir - nosotros
hacer - nosotros
venir - nosotros
tener - nosotros
dar - nosotros
decir - nosotros
permitir - nosotros
mandar - nosotros
tomar - nosotros
volver - nosotros
dormir - nosotros
comenzar - nosotros
pensar - nosotros
pedir - nosotros
sentir - nosotros
mentir - nosotros

Spis treści

poprzednia strona następna strona