GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Futuro imperfecto de subjuntivo

Czas ten określa czynność możliwą obecnie lub w przyszłości w zdaniu podrzędnym. Używany jest rzadko.

Tworzenie:

Koniugacja I (hablar):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1hablarehabláremos
2hablareshablareis
3hablarehablaren

Koniugacja II (vender):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1vendierevendiéremos
2vendieresvendiereis
3vendierevendieren

Koniugacja III (vivir):

liczba pojedynczaliczba mnoga
1viviereviviéremos
2vivieresviviereis
3vivierevivieren

Spis treści

poprzednia strona następna strona