GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Gerundio

Gerundio simple

Odpowiada polskiemu imiesłowowi przysłówkowemu na -ąc i na -ący (idąc, idący). Warto jednak zauważyć, że Hiszpanie bardzo często zastępują nasze wyrażenie z imiesłowem -ący zdaniem podrzędnym wprowadzanym przez que (że).

Tworzenie:

  • w koniugacji I końcówka -ando: hablar - hablando
  • w koniugacji II końcówka -iendo: vender - vendiendo
  • w koniugacji III końćówka -iendo: vivir - viviendo.

Gerundio compuesto

Wyraża czynność uprzednią w stosunku do czynności zdania nadrzędnego. Najczęściej odpowiada polskiemu imiesłowowi przysłówkowemu na -wszy/-łszy (zobaczywszy itp.).

Tworzenie: habiendo + participio pasivo: habiendo hablado, habiendo vivido, habiendo vendido.

Spis treści

poprzednia strona następna strona