GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Informacje ogólne. Wymowa spółgłosek

Większość liter hiszpańskich wymawia się podobnie jak w języku polskim. W szczególności dotyczy to liter: f, k, l, m, n, p, t, u.

Wymowa spółgłosek:

bwymawia się jak polskie b na początku wyrazu oraz po m i n: boca, ambos
w pozostałych pozycjach jest to spółgłoska dwuwargowa szczelinowa; wymawia się ją zbliżając wargi jak do b, ale nie stykając ich: haber, labor; spółgłoska ta jest jakby pośrednia między polskim b a w
cprzed a, o, u oraz przed spółgłoskami i na końcu wyrazu wymawiamy jak polskie k: cara
przed e, i wymawiane jest w całej Ameryce Łacińskiej i Andaluzji jak polskie s: cierto, cera, cielo
w Hiszpanii c przed e, i wymawiane jest natomiast jak angielskie th w think (wkładając język pomiędzy zęby i wymawiając tak dźwięk podobny do s)
chwymawiamy jak polskie cz, jest jednak bardziej zmiękczone: chucho, charla
dzasadniczo jak polskie d:
na początku wyrazu oraz po l i n wymawiamy jak polskie d: dato, dar, andar
w pozostałych pozycjach d wymawia się słabiej, jest nieco zbliżone do angielskiego th w this: hada (jeśli jednak nadal będzie się wymawiać d, nie będzie większych problemów)
na końcu wyrazu wiele osób d nie wymawia wcale, w wymowie pozostałych jest bardzo osłabione: maldad
fjak polskie f
gprzed e, i wymawiamy jak polskie ch: general, giro
w pozostałych sytuacjach zasadniczo jak polskie g:
jak polskie g, zwłaszcza na początku wyrazu i po n: fandango, gana
w pozycji nie na początku wyrazu i nie po n (ale nie przed e, i) g jest nieco osłabione i może przypominać dźwięczne h: cargo (jeśli jednak będzie się wymawiać g, nie będzie większych problemów)
guprzed e, i wymawiamy jak g: guerra
przed pozostałymi samogłoskami: jak gł: guarida, guardia
wymawiamy jak gł: averigüe
hnie wymawiamy: he, haber, haba
jjak polskie ch: jamás
kjak polskie k: kéfir
lwymawiamy jak polskie l: lama
llw wielu częściach Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej jak polskie j: llamar, llorar
w pozostałej części Hiszpanii jak polskie li w "liana"
mwymawiamy jak polskie m: mamá, menor
jedynie na końcu wyrazu jak polskie n: harem
nprzed b, v, p jak polskie m: tranvía, enviar
w pozostałych sytuacjach jak polskie n: nota, nacer
nvjak polskie mb: tranvía, enviar
ñjak polskie ń: señorita, año
pjak polskie p: papá
qujak polskie k (przed e, i): querella, quitar
rna początku wyrazu oraz po n, l, s wymawiane jest bardzo mocno: rana, alrededor
w pozostałych pozycjach jak polskie r: caro, haber
rrwymawiane jest z mocną wibracją (zapewne osobie nieprzyzwyczajonej najłatwiej będzie wymawiać polskie podwójne r jak w horror czy terror): carro, perro
swymawiamy na ogół jako s; jak z wymawiane jest jedynie przed spółgłoskami dźwięcznymi: b, d, g, v, l, r, m, n, np. mismo, desde
przed ce, ci nie wymawia się: ascender
w wymowie hiszpańskiej s jest niekiedy podobne w brzmieniu do naszego sz; nie dotyczy to Ameryki Łacińskiej ani Andaluzji
vwymawia się jak polskie b na początku wyrazu oraz po m i n: vaca, tranvía
w pozostałych pozycjach jest to spółgłoska dwuwargowa szczelinowa; wymawia się ją zbliżając wargi jak do b, ale nie stykając ich: mover; spółgłoska ta jest jakby pośrednia między polskim b a w
wwystępuje bardzo rzadko, wymowa jak v (patrz wyżej)
xna ogół wymawiać można jak ks: taxi, extremo
w niektórych nazwach geograficznych wymawiane jak polskie ch: México, Oaxaca, także mexicano
yjak polskie j: muy, buey
zwymawiane jest w całej Ameryce Łacińskiej i Andaluzji jak polskie s: zona, estupidez
w Hiszpanii c przed e, i wymawiane jest natomiast jak angielskie th w think (wkładając język pomiędzy zęby i wymawiając tak dźwięk podobny do s)

Spis treści

poprzednia strona następna strona