GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Stopniowanie przymiotników

W stopniu wyższym dodajemy "más":

frío - zimny

más frío - zimniejszy

Stopień najwyższy tworzymy natomiast przez poprzedzenie formy stopnia wyższego rodzajnikiem określonym el / la / los / las:

il más frío - najzimniejszy

la más fría - najzimniejsza

los más fríos - najzimniejsi

las más frías - najzimniejsze

Istnieje także specjalna forma stopnia najwyższego zakończona na -ísimo (w rodzaju żeńskim -ísima):

honrado - uczciwy

honradísimo - bardzo uczciwy.

Kilka przymiotników obok form regularnych mają też formy nieregularne:

stopień równystopień wyższystopień najwyższy względny
grandemás grande
mayor
el más grande
el mayor, máximo
buenomás bueno
mejor
el más bueno
el mejor, óptimo
malomás malo
peor
el más malo
el peor, pésimo
pequeñomás pequeño
menor
el más pequeño
el menor, mínimo
altomás alto
superior
el más alto
el superior, supremo
bajomás bajo
inferior
el más bajo
el inferior, ínfimo

Spis treści

poprzednia strona następna strona